Досягнення
Налагоджена співпраця з Міжнародним агентством США UNISEFв рамках Державної програми «Репродуктивне здоров`я нації»
Лабораторія
Сучасна лабораторія – гарантія успішного лікування.
Лікарі
В Центрі працює 76 лікарів та 132 середніх медичних працівників

Комунальне підприємоство «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги» Полтавської районної ради


Комунальне підприємство «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги» Полтавської районної ради (надалі – Центр) заснований в 2013 році. На базі закладу розгорнуті 24 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та 33 фельдшерсько-акушерські пунктів. Центр має першу акредитаційну категорію.
Метою діяльності закладу є надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Полтавського району всіх вікових категорій з народження , проведення профілактичних заходів по попередженню та зниженню захворюваності, раннього виявлення хворих; диспансеризації населення; надання кваліфікованої медичної допомоги населенню на первинному рівні; проведення активної роботи по санітарно-гігієнічному вихованню населення.
Статутними завданнями центру є:
 
 •  надання первинної медико-санітарної допомоги сімейним лікарем, що передбачає: консультацію, діагностику, лікування найбільш поширених травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (при вагітності) станів та профілактичні заходи;
 •  надання невідкладної допомоги при гострих розладах фізичного чи психічного здоров’я, які не потребують екстреної медичної допомоги;
 •  забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря;
 •  проведення профілактичних щеплень;
 •  планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
 •  проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань;
 •  відбір та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу,
 •  впровадження нових форм та методів діагностики, профілактики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 •  використання в роботі стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги: стаціонари на дому та денний стаціонар;
 •  проведення експертизи тимчасової непрацездатності;
 •  пільгове забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку в межах виділених коштів, надання паліативної допомоги;
 •  проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • відбір хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію.

Наше розташування: м. Полтава, вул. Стрітенська (колишня Комсомольська), 58б.