«Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на артеріальну гіпертензію у Полтавській області» на первинному рівні надання медичної допомоги у Полтавському районі.

З метою запровадження ефективних заходів для досягнення позитивної динаміки здоров’я населення Полтавської області запланована реалізація Субпроекту «Контроль над артеріальним тиском у міській та сільській популяції Полтавської області у віковій групі 40-60 років». Метою Субпроекту є досягнення контролю за рівнем АТ у осіб віком від 40 до 60 років Полтавської області, виявлення усіх випадків артеріальної гіпертензії на ранніх стадіях захворювання та проведення корекції факторів ризику, немедикаментозного та медикаментозного лікування.

06-4979609

Чому саме артеріальна гіпертензія?

 • у структурі поширеності хвороб у Полтавській області за даними Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації серед дорослих 18 років і старше переважають хвороби системи кровообігу – 43,6%; а у структурі хвороб системи кровообігу – гіпертонічна хвороба – 48,1%, ішемічна хвороба серця – 31,1% та цереброваскулярні хвороби – 15,1%;
 • переважання в структурі причин інвалідності серед осіб працездатного віку хвороб системи кровообігу (11,4 випадків на 10 тис. відп. нас.), для порівняння – новоутворень (10,4); хвороб кістково-м’язової системи (9,6); травми (6,2) та хвороб нервової системи (3,3);
 • переважання у структурі причин смерті населення у 2012р. хвороб системи кровообігу (67,2%);
 • підвищення у структурі причин смертності частки хвороб системи кровообігу на 4,2%, а у структурі хвороб системи кровообігу – ішемічної хвороби серця (66,6%) та цереброваскулярної патології (26,0%), і перевищення ішемічної хвороби серця загальноукраїнського показника – 3,5%;
 • перевищення показника смертності від хвороб системи кровообігу серед сільського населення на 52,8% порівняно з міським та від ішемічної хвороби серця на 78%; надзвичайна поширеність факторів ризику розвитку серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань: артеріальну гіпертензію виявлено у 47,1% дорослого населення; надлишкову вагу – у 56,8%, паління – у 44% чоловіків та 16,5% жінок. Показники в Полтавському районі відповідають середньообласним.

Пропонований Субпроект дозволить створити в області умови для підвищення профілактики захворювань серед населення області шляхом забезпечення виявляємості на первинному рівні підвищеного артеріального тиску, що є першопричиною багатьох тяжких захворювань системи кровообігу; оптимізації проведення обстежень на рівні сектору вторинної стаціонарної медичної допомоги; удосконалення системи фінансового забезпечення та ефективного використання ресурсів; забезпечення формування у населення відповідального ставлення до стану власного здоров’я, прагнення прикладати власні зусилля для збереження та зміцнення здоров’я, запровадження в галузі охорони здоров’я Полтавської області найсучасніших інформаційних систем, які є основною передумовою ефективної реалізації процесу управління.

Напрямки Субпроекту:

 • зниження рівня смертності від гострого інфаркту міокарда та фатальних аритмій;
 • у 90% випадках медична допомога населенню буде надаватися відповідно до локальних протоколів;
 • підвищення рівня задоволеності пацієнтів наданими медичними послугами за рахунок якості та безпеки;
 • докорінно зміняться принципи та підходи в наданні медичної допомоги, спрямованої на профілактику захворювань, через систему економічних важелів, оптимізації та реструктуризації лікарень і амбулаторних послуг;
 • відбудеться підвищення потенціалу системи охорони здоров’я області щодо запобігання, лікування і контролю за найбільш важливими захворюваннями, причинами смертності та інвалідності.

В першій декаді лютого 2017 року, на виконання наказу ДОЗ Полтавської облдержадміністрації від 24.01.2017 року №59 «Про передачу друкованих інформаційних матеріалів» та з метою раціонального використання друкованих інформаційних матеріалів, виданих у 2016 році за рахунок субпроекту «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області» проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку, КЗ «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги» було отримано та оперативно видано на АЗПСМ:

 • 10 шт. інформаційних бюлетенів «Особливості життя хворих з серцевою патологією»;
 • 800 шт. «Щоденника самоконтролю пацієнта з артеріальною гіпертензією»;
 • 4000 шт. пам’яток «Раціональне харчування»;
 • 4000 шт. пам’яток «Важливість оптимальної рухової активності»;
 • 4000 шт. пам’яток «Як запобігти шкідливим звичкам».

arteralna-gpertenzya-storya-hvorobi_651

«Щоденники самоконтролю пацієнта з артеріальною гіпертензією» були видані пацієнтам з артеріальною гіпертензією у віці 40-60 років з оформленням відмітки в «Медичній карті амбулаторного хворого» (форма №025/о) з підписом хворих та списків хворих з їх підписом про отримання. З кожним пацієнтом була проведена бесіда, даний посібник став фактично настільною книгою і дороговказом для людей, страждаючих на артеріальну гіпертензію.

Матеріали друкованої продукції сприяють покращенню розуміння хворими свого захворювання та шляхів його лікування, важливість модифікації способу життя і дотримання культури харчування. Пацієнт тепер краще розуміє, що при лікуванні його патології вкрай важливим є саме його відношення до самого себе, чітко окреслені модифіковані фактори ризику (маса тіла, окружність талії, паління, вживання алкоголю, особливості харчування), зміна яких не потребує особливих затрат, але дуже суттєво може вплинути на якість та тривалість життя хворого з артеріальною гіпертензією.

В рамках субпроекту передбачено при виконанні умов доукомплектування амбулаторій сертифікованим медичним обладнанням для надання медичної допомоги хворим кардіологічного профілю. Якщо у Вас артеріальний тиск на руках у стані спокою становить 140/90 мм.рт.ст. і вище- зверніться в найближчу амбулаторію загальної практики-сімейної медицини, де Вас дообстежать відповідно діючих стандартів і призначать оптимальне лікування.

Пам’ятайте, що здоров’я – найцінніший вичерпний ресурс Вашого організму, і використовувати його треба раціонально. Найкращий (а часто і найдешевший) спосіб лікування будь-якого захворювання, це профілактика самого захворювання чи його ускладнень. З даного питання Вам завжди допоможуть фахівці нашого закладу.

Міцного всім здоров’я!

Заступник головного лікаря
з медичного обслуговування населення КЗ “ПРКЦ ПМД” Великоіваненко С.Г.